Til­bage til for­siden
Grønne Erna's Venner
Venneforeningen
Kontakt Ven­ne­for­enin­gen
  "Grønne Ernas Venner" blev stiftet i 1991 og har til formål at udbrede kendskabet til den danske maritime kulturarv, herunder vedligeholdelse af og sejlads med galeasen Grønne Erna.

Der udsendes et nyhedsbrev hvert år i marts/april, og derudover er det muligt at følge skibet på Facebook "Venner af E117" samt på skibet hjemmeside "www.e117.dk"
Der betales et årligt kontingent på pt. 250 kr.

Det er utroligt vigtigt med støttemedlemmer til et gammelt skib som Grønne Erna, og for at vi kan blive en kendt del af den sejlende danske kulturarv, skal vi også gerne have endnu flere med i kredsen omkring skibet, enten som venner eller som anpartshavere.
Derfor har skibets parthavere besluttet at et medlemskab af Grønne Ernas Venner giver ret til sejlads en dag /døgn uden beregning hvert år, og der kan ikke ”spares” op til senere år.

Som en fast årlig sejlads med Vennerne tilbydes Pinseturen med deltagelse i Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne, som i år afholdes i Nakskov.
Der er masser af aktiviteter og festlige indslag samt præsentationssejladsen lørdag eftermiddag.
Vil du være med til at sejle en tur i Det Sydfynske Øhav – det er op til dig! Du kunne jo også tage en ny med!
For deltagelse i en af sommerens ferieture gælder det samme. Dog med undtagelse af Fyn Rundt.
Foreningen holder generalforsamling hvert år i pinsen i forbindelse med Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne.