Til­bage til for­siden

Skibet Generelt

Lidt om skibet.

Til­bage til ski­bet
 

Et par billeder af "Grønne Erna"
Det venstre er fra før 1943 taget af ukendt fotograf.
Det højre er taget af Lise Mortensen i 2015.

 

Grønne Erna af Svendborg

Oprindeligt E 117 Erna af Esbjerg

Kendningsbogstaver:

OWHN

Bygget:

S. Abrahamsens skibsværft i 1908, med kontrolnummer J1188

Navnet:

Skibet blev navngivet efter den nyfødte datter "Erna" til den første skipper Christian A. Christensen, med fiskeriregistreringen E.117.
På grund af kutterens specielle farve, fik den allerede fra starten kælenavnet "Grønne Erna".

I 1970 omregistreres skibet til last skib med hjemhavn i København, herved bortfalder fiskeriregistreringen, men navnet "Erna" bibeholdes.
Efter et forlis i 1972 overtages skibet af en ny ejer og skifter samtidigt navn til "Mermaid".

Da de nuværende ejere overtager skibet i 1978, ønsker man at ændre navnet tilbage til "Erna", men da der på dette tidspunkt er et andet skib med dette navn i København, vælger man at tage kælenavnet "Grønne Erna" i stedet.