Til­bage til for­siden

Skibet 'Grønne Erna'

tidligere E117 'Erna' af Esbjerg

 
Hi­sto­rie
Ge­ne­relt
Ejer­for­hold
Fak­ta
Fjern­kend­ing
Ma­ski­ner