Til­bage til for­siden

Ejerforhold

Skibets ejere gennem tiden

Til­bage til ski­bet
 
1908
Bygget af et ejerskab bestående af C.  Nielsen, J. B. Iversen og C. A. Christensen. C. A. Christensen var skipper, og købte senere de øvrige ud og fortsatte som eneejer
 
1927
I forbindelse med C. A. Christensens død overtog hans enke Martha Christensen ejerskabet som Esbjergs første kvindelige kutterredder. I denne periode var det sønnerne der fungerede som skipper ombord.
 
1941
Solgt til cykelgrosserer G. Bojsen. Bojsen fungerede kun som redder. Firmaet sejlede ikke selv, men ejede flere kuttere. En af skipperne i denne periode var Aksel Outzen (1947-1961).
 
1970
E117 Erna tages ud af fiskeriet og sælges. I de efterfølgende 8 år har skibet mange forskellige ejere og lever en omflakkende tilværelse, som også inkludere navneskift og totalforlis.
 
1978
Skibet erhverves af de nuværende ejere under navnet Grønne Erna. Der var på det tidspunkt et andet skibet med navnet Erna af København. Det var derfor helt naturligt at vælge kælenavnet Grønne Erna. Ejerskabet ligger i Grønne Erna Aps. Selskabet har i dag 12 anpartshavere, hvoraf langt de fleste har været med fra starten.