Til­bage til for­siden

Skibet 'Grønne Erna' tidligere E117 'Erna' af Esbjerg

 

Hi­sto­rie

Ge­ne­relt

Ejer­for­hold

Fak­ta

Fjern­kend­ing

Ma­ski­ner