Til­bage til for­siden

Fakta om skibet

Fakta i ord og tal

Til­bage til ski­bet
   

- Bygget 1908 på S. Abrahamsens skibsværft i Esbjerg

- Skibets Drægtighed er 42 32/100 Total Tons, 15 10/100 Netto Tons.

- Længde: 56,6 fod (ca. 17,26 m)

- Bredde: 17,1 fod (ca. 5,21 m)

- Dybtgående: Oprindelig 6,5 fod (ca. 1,95 m) I dag ca. 1,75 m

- Rigning: Galeaserigget med stor, mesan, fok, klyver og stortop.

- Sejlareal: I alt ca. 200 kvm.

- Motor: Ford marinemotor 130 HK

Fra 1941 havde 'Erna' tilhørt grosserer G. Bojsen i Esbjerg. I 1972 blev 'Erna' erhvervet af grosserer T. A. Larsen i København, og så skulle skibet på langfart. 'Erna' var på vej til Spanien, men pga. hårdt vejr vendte man om i Helgolandsbugten. I Kielerkanalen stødte man på kraftig is, og under et forsøg på at forcere isen, sprang skibet læk og sank. 'Erna' blev hurtigst muligt hævet af en flydekran og bragt ind til Rendsburg og bådebygger Reimer, der var sendt til Rendsburg af forsikringsselskabet hvor han købte skibet og tog det hjem. Det blev samme år solgt til kaptajn E. C. Bantz i København. Han omdøbte skibet til 'Mermaid' og indrettede det til passager aptering. I september registreredes sag til læge Henning Nyhus i København, og 3 år senere blev fartøjet overtaget af rederi anpartsselskabet 'Grønne Erna'. Man søgte om navnet 'Erna' men da det var optaget besluttede man at navngive skibet 'Grønne Erna' som også er skibets nuværende navn.